Sami sebe svetlom (D.I.Y. 2013)

01. Dáša fon Fľaša - Som svoj pes
02. Dáša fon Fľaša - Hudba neni šport a hitparády sú na kokot
03. Dáša fon Fľaša - Signály
04. Na Smiech - Nerozumiem ...text / lyrics
05. Na Smiech - Sami sebe svetlom ...text / lyrics
06. Na Smiech - Chlapci a chlapi (cover Kritická situace) ...text / lyrics
07. Na Smiech - Modré z neba ...text / lyrics
08. No Future - Zdochni
09. No Future - Zlo
10. No Future - Pod maskou
11. No Future - Je to tu zas
12. No Future - Chemická situácia
13. Paskuda - Dobrá víla
14. Paskuda - Kulista
15. Paskuda - Punk´s dead
16. Strata Vkusu - Ruiny
17. Strata Vkusu - Mestkie krysy
18. Strata Vkusu - Všetko čo len chceš
19. Strata Vkusu - Svitá
20. Via Anima - Vyššie a viac
21. Via Anima - Len človek
22. Via Anima - Hypnóza
 
Wrbo - gitara, hlas
Vajco - basa
Falusoid - bicie, vokál
 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nahrávané: júl 2012 Miroslav Spevák štúdio Gene - Badín...
 *.Vydané 6.1.2013
       
       

        Texty:

        Nerozumiem
        2010
        Nerozumiem fráze „duchom bohatý"
        Nerozumiem vete že "sme si rovní"
        Nemám žiadnu potrebu rozvíjať svoj svet
        Stále je ľahšie veciam neporozumieť
        Nechcem žiaden plameň, čo určil by mi smer
        Nepotrebujem hľadať svoj vytýčený cieľ

        Ako mám chápať niečie potreby?
        Keď si neviem ujasniť základné pojmy
        Nechápem významu slova interupcie
        Kde chlap berie právo rozhodnúť o osude
        ženy, ktorá vlastným plodom pohŕda
        keď nie je to plod lásky, ale znásilnenia

        *Voľba by mala byť na osobe, ktorej sa to týka.
        Nie na bastardovi, ktorý ten pocit nikdy nezažil a nikdy ho ani zažiť nemôže…


        Späť!

        Sami sebe svetlom
        2011
        Opät nastala tá chvíla, keď v slovách hľadáš odpoveď na otázku svojho bytia
        A činy? Si vymenil za pokoj, ktorý zapĺňa
        to prázdno tvojho mizerného života
        Nechápem ako ľahko bez boja
        sa človek môže vzdať

        REF: Sami sebe svetlom
        Sami sebe peklom
        Sami sebe katom

        Je čas nechať horieť oheň, čo osvetľuje trasu každej tvojej cesty novej
        Ten pocit, keď sa ti život smeje, keď prvý krok vždy smeruje tam kde cesta nie je
        Tak chráň si to svoje
        kým na to ešte nárok máš

        * Každý jedinec si je strojcom ako svojho šťastia, tak i svojho pekla. Preto nech sa
        jeho nenávistné pohľady, či zvaľovanie viny sústreďujú hlavne na osobu v zrkadle...


        Späť!

        Chlapci a chlapi (cover Kritická situace)
        Mráz svíjí kosti a spaluje kůži
        a větve stromů šlahají do očí
        Hustý dým rozežírá plíce
        a v hlavě duní, to nepřítel útočí
        Hlava už nebolí a nohy sami šlapou
        a sníh za krkem už nestudí
        Už ani nemyslíš na vyslobození
        které to v tobě život probudí

        Byli jsme chlapci a měli z nás být chlapi
        a jsme jen stroje, které zabíjejí
        Jak šelmy máme vostrý špičáky a drápy
        a jako dobytek nás pobíjejí

        Měli jsme v životě desítky ideálů
        a teď máme jenom v zmrzlejch dlaní zbraň
        Chtěli jsme žít podle toho, co nás baví
        no a teď tu splácíme moc krutou daň.
        V slzách a v krvi nás jiní utopili
        v strachu bolesti a bahne násilí.
        Rozsívat nenávist a smrt nás naučili
        a z vraždení jsme už jako opilí.

        * Kapela, ktorej sme týmto coverom chceli vzdať poctu za to, že vôbec bola…

        Späť!

        Revúcka kultúra
        2012
        Bez vízie zisku, bez akejkoľvek príčiny
        sprav nesebecký čin
        Ktorým vykúzliš úsmev v tvárach
        tým menej šťastným
        Tak málo stačí
        aby sa život zmyslom naplnil
        bez plytkých a prázdnych činov
        aby si lásku sám v sebe nestratil nikdy

        Aby sa nestratil ten pocit, ktorý Ti dáva silu odolávať každým ďaľším útokom na tvoje JA!
        Neklaňať sa bohom, čo rozdávajú kúsok raja
        a pomáhajú, len keď sú v blízkosti mediá...

        * O televíznych anjeloch, ktorí dodávajú ľudom pravidelné dávky emócií
        priamo do ich domovov. O ľuďoch, ktorí profitujú na tzv. nezištnej pomoci,
        či smrti. O ľuďoch, čo nevedia, či zabudli, čo to znamená byť ľuďmi…


        Späť!

       

I dont understand
2010
I don't see what means "to be rich in mind"
I don't get the sentence "we are all equal"
I don't need to develop my world
It is still easier to not understand
I don't want any flame to show me the way
I don't need to find my destination

How I should understand someone's needs?
When I am not able to see basic principles
I don't get the meaning of abortion
When man is taking the right to choose
From woman who disdains her own foetus
When it's not of love but rape

*The right to choose should be in the hands of affected person,
not the bastard who cannot have the feeling and who never will.

 

Späť!

Light to ourselves
2011
The time is here again, in the words you're looking for the meaning of your life
And deeds? You changed them for ease which fills the blank space of your poor life
I don't understand how easy and without fight can man give up everything

We are light to ourselves
We are hell to ourselves
We are executioner to ourselves

It's time to set the fire which puts light
on all the new ways of yours
That feeling when life laughs at you, when the first step is always where there is no road
Protect what you have
until you still have right to it

*Everyone of us is deviser of his or her own fortune and also hell.
Therefore the hateful look and blaming should be fix on the person in the mirror...


Späť!


Boys and men (cover Kriticka situace)
Frost bites the bones and burns the skin
And branches whips the eyes
Heavy smoke gnaws the lungs and head is exploding, it's attack of the enemy
No more pain in head, legs are going onward
snow is not freezing us anymore
You don't even think of freedom
which could be awakened by life

We were boys and we should have been men
but we are only killing machines
Like beasts we have fangs and claws
And we are slaughtered like cattle

We had a thousand ideals in our lives
and now we have only gun in frozen hands
We wanted to live the lives of our own
and now we pay the most brutal tax
They drowned us in tears and blood
in fear, pain and violence sludge
They tought us to spread hate and death
and we are drunk with killing

*We dedicated this cover to the band Kritická Situace, we are thankful just for they existed.

Späť!

Making dreams come true
2012
Do something unselfish, without vision of money without any reason
Make them smile
them who have been not so lucky
You don't need much
to fill the life with some sense
Without shallow and empty deeds
never lose love in yourself

Don't lose the feeling which gives you the strength to endure all the attacks on you
Don't bow to "gods" who help and hand out pieces of eden only when media are near

*About TV angels who deliver emotional doses straight to people's homes.
About people who profit from so-called unselfish help or death.
About people who don't know or forgot what it means to be people.


Späť!